0911 208 939

Dịch vụ sau bán hàng của Honda Ôtô Việt Nam

Chương trình bảo hành tại đại lý Honda Ôtô

Chương trình bảo hành tại đại lý Honda Ôtô

Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Việt Nam chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được đặt ra thông qua các Đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam.

Chi tiết
.