0938 788 982

Giá lăn bánh, mua xe ôtô Honda trả góp tháng 02/2023

Mức biểu phí dưới đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (có VAT)529,000,000 VNĐ

Thuế trước bạ (10%)52,900,000 VNĐ

Lệ phí biển số11,000,000 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Phí bảo trì đường bộ1,560,000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS531,000 VNĐ

Trả trước (Gồm phí lăn bánh)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 7 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 6 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 5 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 4 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 3 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 2 năm)0 VNĐ

Tháng đầu (Vay 1 năm)0 VNĐ

.